Dodací a platební podmínky1. Zboží bude kupujícímu dodáno ve lhůtě uvedené na internetové stránce prodávajícího při znovuotevření objednávky.
2. Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě nedohodnou jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu neprodleně, nejpozději do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující jej vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, pokud si to vyžádají výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti.
4. Zobrazení zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je pouze ilustrační.
5. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, ihned po doručení. V případě zjištění existence vady zboží kupující vyhotoví záznam o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí kurýr nebo prodejce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu č l.8 obchodních a reklamačních podmínek, uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.
6. Prodávající nenese odpovědnost za:
A). opožděné dodání objednaného zboží zaviněné poštou nebo zásilkovou službou;
B). poškození zásilky zaviněné poštou nebo zásilkovou službou;
C). případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.
7. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím.

8. Kupující může za objednávku zaplatit:
- Bankovním převodem ve prospěch bankovního účtu:
 
SK9083300000002600727165 BIC / SWIFT: FIOZSKBAXXX

- prevodom na účet CZK: 2900727167/2010
- Na dobírku,
- Online - platbou přes GoPay, 24Pay
- Online - platbou přes Paypall,
- Na fakturu, po dohodě se spol. Sentop, s. r .o.,
- V hotovosti.
9. Za doručení objednaného zboží prodávající účtuje přepravní náklady paušálně ve výši v závislosti na zvoleném způsobu přepravy podle aktuálních ceníků dopravců přičemž je kupující o ceně dopravy informován před odesláním objednávky.
10. Prodávající může poskytnout kupujícímu:
A). slevu z ceny za registraci do e-shopu,
B). slevu za opakovaný nákup nebo,
C). slevu na základě jednorázového kuponu přičemž poskytovány slevy nelze kumulovat.